Rubb Industries AS er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Rubb Industries AS

Velkommen til Rubb Industries AS. Rubb Industries AS består av en rekke vellykkede forretninger innen stål- og byggbransjen. Gruppen fokuserer på å bygge opp ekspertise og fostre videre vekst med en stadig voksende portefølje av nyskapende strukturer og tilknyttede produkter og tjenester.

Se nærmere på selskapene innen Rubb Industries AS

Flaggskipselskapene innen Rubb Industries AS er bl.a. Hallmaker Bygg løsninger (Hallmaker Stålbygg løsninger), Plamek (konstruksjon), RentHall AS (leasing og utleie) og Rubb og også Rubb stoffstrukturspesialistene i Norge, Storbritannia, USA, Sverige og Polen.